Caption: 
Tokusen Toroniku Ramen
Credits: 
PHOTO: CELENA HO